top of page
pedicure

Terugbetaling mutualiteiten

De meeste ziekenfondsen betalen vanaf een bepaalde leeftijd uw pedicurebehandeling gedeeltelijk terug.

Als erkend pedicure heeft u via mij ook recht op deze tegemoetkomingen.

 

Christelijke Mutualiteit 

CM biedt haar leden die diabetespatiënt zijn een tegemoetkoming voor voetverzorging van 5 Euro per sessie met een maximum van 20 Euro per jaar. check de website voor de voorwaarden.

www.cm.be

De Voorzorg - Bond Moyson

Je ontvangt een terugbetaling van 5 Euro per consultatie voor maximaal 4 consultaties per jaar voor voetverzorging bij een pedicure. Diabetespatiënten met een zorgtraject of zorgmodel krijgen een terugbetaling van 5 Euro per consultatie voor 6 consultaties per jaar. 

www.devoorzorg-bondmoyson.be

Helan

Helan ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming van 5 euro per sessie voor diabetespatiënten, met een maximum van 4 sessies per jaar. 

www.helan.be

Liberale mutualiteit

Je krijgt een terugbetaling van 4 euro per pedicurebehandeling. Per jaar worden er 6 behandelingen terugbetaald. De maximale tussenkomst bedraagt 24 euro per jaar

Voor 65 plussers: je krijgt een tussenkomst vanaf de leeftijd van 65 jaar

Voor diabetespatiënten: je moet een medisch attest afleveren als bewijs of een voorzorgtraject, zorgtraject of diabetesconventie.

Voor obesitastpatiënten: je hebt een BMI van 35 of meer en je levert hiervoor een medisch attest af.

Voor blinden: de blindheid dient aangetoond te worden aan de hand van een attest van de oogarts of een attest van handicap van het Ministerie van Sociale Zaken.

Voor diabetes- en obesitaspatiënten of personen die blind zijn is er geen leeftijdsgrens

www.lm.be

Vlaams en Neutraal ziekenfonds

Per pedicurebehandeling kan je een terugbetaling van je voetverzorging krijgen van 5 euro per beurt met een maximum van 25 euro per kalenderjaar

Op de datum van de eerste prestatie waarvoor een tussenkomst gevraagd wordt, dien je ten minste 60 jaar oud te zijn om recht te hebben op een terugbetaling van voetverzorging. Download het formulier 'Voetverzorging' op de website van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

www.vnz.be

Tegemoetkoming-ziekenfondsen.png
bottom of page